U toku javni poziv za dodjelu 30 miliona KM privrednicima u FBiH

0

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidovanje Programa utroška utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ u iznosu od 30 miliona KM.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijske pomoći, u skladu s Programom utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21). Ukupna raspoloživa finansijska sredstva za provođenje ovog Javnog poziva iznose 30.000.000 KM. Maksimalan iznos finansijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku, po ovom javnom pozivu, ne može preći 700.000 KM.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 76/21 i  u dnevnim novinama 24.9.2021. godine, kao i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo poziva sve zainteresovane da preuzmu javni poziv sa web stranice  www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.

Specifičnost ovog javnog poziva je da će svi prijavljeni koji budu ispunjavali uslove dobiti sredstva proporcionalno broju uposlenih u privrednom društvu.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana zadnje objave, odnosno do 15.10.2021. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije napominje da privredna društva koja su bila korisnici finansijske pomoći u 2020. godini ne mogu aplicirati po ovom javnom pozivu, saopćeno je iz ovog federalnog ministarstva.