U RS u 2023. godini prikupljeno 3,610 milijardi KM javnih prihoda

0

Poreska uprava Republike Srpske prošle godine je prikupila 3,610 milijardi KM javnih prihoda, saopštio je direktor ove institucije Goran Maričić.

– Potvrda da je trend rasta naplate javnih prihoda konstanta, vidljiva je i kroz činjenicu da je u 2023. godine naplaćeno 507 miliona KM, odnosno 16 posto više u odnosu na 2022. godinu, dok u odnosu na 2021. godinu taj rast iznosi čak 870 miliona KM, odnosno 32 posto – rekao je Maričić.

On je istakao da su ovako dobrim rezultatima u naplati javnih prihoda doprinijeli ne samo rad Poreske uprave, nego i povećanje stepena odgovornosti poreskih obveznika kada je riječ o izvršavanju obaveze i, uopšte, povećanju svijesti građana o plaćanju poreza.

– Ovi podaci pokazuju i da su u Republici Srpskoj nastavljena pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta, te da Poreska uprava pravovremeno sprovodi aktivnosti na redovnoj naplati, a što se direktno odražava i na konačno stanje na računu javnih prihoda Republike Srpske – naglasio je Maričić.

Prema njegovim riječima, sve kategorije javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske bilježe rast u odnosu na godinu ranije.

Doprinosi, koji čine više od 62 posto ukupno prikupljenih prihoda, prošle godine su naplaćeni su u iznosu od 2,247 milijardi KM, što je za 280,18 miliona KM ili 14 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, prošle godine su naplaćeni u iznosu od 706,37 miliona KM, što je za 108,5 miliona KM ili 18 posto više nego u istom periodu 2022. godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 603,6 miliona KM, što je za 111,3 miliona KM više u odnosu na godinu ranije.