U januaru porastao broj turista u FBiH

0

Ukupan broj dolazaka turista u januaru 2024. godine iznosio je 63.265 što je za 2,1 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na decembar 2023. godine manji je za 17,8 posto.

Učešće domaćih turista je 40,1 posto, a stranih turista 59,9 posto.

Ukupan broj noćenja turista u januaru 2024. godine iznosio je 135.097 što je za 2,4 posto manje u odnosu na januar 2023. godine, a u odnosu na decembar 2023. godine manji je za 5,3 posto. Učešće domaćih turista je 37,4 posto, a stranih turista 62,6 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,4 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (34%), Srbije (12,2%), Turske (9,4%), Crne Gore (7,0%) i Slovenije (4,0%) što je ukupno 66,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 33,4 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u januaru 2024. godine iznosio je 28.209 što je za 0,5 posto manje u odnosu na isti mjesec lani.

Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 17 posto.