Trnovo: Pandemija odgodila implementaciju projekata

0

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja KS posjetili su danas općinu Trnovo, gdje ih je načelnik Ibro Berilo upoznao sa razvojnim planovima i potencijalima ove općine.

Mnoštvo je projekata koje predstavnici ove općine žele realizirati u budućnosti, saopćeno je nakon sastanka iz press ureda Vlade Kantona Sarajevo.

Svi urbanistički projekti u potpunosti su u skladu sa infrastrukturnim projektima Kantona Sarajevo, a njihova realizacija učinit će općinu Trnovo mjestom sa kvalitetnom zimskom i ljetnom ponudom.

Ipak, uzevši u obzir krizu koja je početkom 2020. godine zadesila cijeli svijet, sarajevski kanton morat će obratiti posebnu pažnju na rebalans budžeta kojim će se prvenstveno pomoći ugrožene skupine ljudi. Iz tog razloga upitno je da li će realizacija ovih planova započeti ove godine.

Trenutno je primarno osigurati pomoć privrednicima i građanima koji su najviše pogođeni posljedicama globalne pandemije. Svakako, o ovakvim projektima i planovima je potrebno razgovarati jer se treba misliti i o periodu koji dolazi nakon krize, jer razvojni projekti jesu jedan od načina za ublažavanje posljedica po ekonomiju Kantona Sarajevo.

Neki od projekata na kojima se planira nastaviti raditi jesu: izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo, parcelacija Tušila, rekonstrukcija putne infrastrukture, realizacija UP Kolijevka, UP Babin Do, UP Gornja Grkarica, izgradnja memorijalnog centra Proskok.

Ono što je interesantno jeste činjenica da navedeni memorijalni centar Proskok neće imati samo karakteristike memorijalnog centra, već će imati i edukativnu svrhu. Učenici koji u sklopu školskih posjeta budu posjećivali ovaj centar imat će priliku za sticanje znanja: osim časova historije održavat će se i časovi biologije, jer će se tu nalaziti botanička bašta.

Urbanistički projekti Kolijevka, Babin Do i Gornja Grkarica, nakon realizacije, imat će različite ljetne i zimske sadržaje, ergele, igrališta, terene, biciklističke staze, kao i staze za jahanje.

Općina Trnovo bogata je prirodnim resursima, zbog čega će se obratiti posebna pažnja na sve ekološke aspekte kod realizacije ovakvih projekata.