Triglav Fondovi: Investirajte u najveće svjetske kompanije uz akcijsku ponudu bez ulazne naknade

0

Akcijska ponuda Triglav Fondova

Akcijska ponuda Triglav Fondova omogućava da započnete ili proširite svoja ulaganja u portfolio dionica najpoznatijih i najvećih svjetskih kompanija u potpunosti bez ulazne naknade čime do 31. marta 2024. godine štedite do 3% na svaki iznos uplate.

Fond Triglav Globalni dionički je u 2023. godini* ostvario prinos od 17,66%, dok je ostvareni istorijski prinos fonda od osnivanja u periodu od 22. marta 2022. do 04. marta 2024. godine 13,61%.**

Portfolio fonda Triglav Globalni dionički trenutno sadrži oko 60% dionica kompanija koje ulaze u sastav dioničkog indeksa S&P 500, te oko 40% dionica čine najveće kompanije iz IT i komunikacijskog sektora kao što su Microsoft, Apple, Synopsys, Salesforce, SAP, Alphabet (Google)  i druge.

Dostupnost ovakvog portfolija domaćim investitorima omogućava ulaganje na globalnom tržištu kapitala, pri čemu se iznos ulaganja svakog investitora raspoređuje na cjelokupan portfolio fonda čime se postiže diverzifikacija ulaganja.

Za sve koji preferiraju investicijsku štednju postupnim uplatama, u Triglav Fondovima su omogućene mjesečne uplate u okviru produkta Investicijski plan koji je posebno pogodan za dugoročnije ciljeve poput dječije štednje ili štednje za penziju.

Na kraju možemo zaključiti da ulaganjem u fond Triglav Globalni dionički svaki investitor ostvaruje udio u diverzificiranom portfoliju vrijednosnih papira nekih od najrazvijenijih svjetskih kompanija pri čemu u pravilu, ovakav vid ulaganja u dugom roku omogućava ostvarivanje povrata većih u odnosu na klasičnu štednju u banci.

Za više informacija o ovoj atraktivnoj ponudi možete se obratiti pozivom na broj 033/277-270 ili putem e-maila info@triglavfondovi.ba.

 

* Podaci o prinosu fonda u 2023. godini odnose se na period 31.12.2022. – 31.12.2023. godine.

** Obračun prinosa zasniva se na podacima o cijeni udjela investicijskog fonda za navedene periode koji su dostupni na internet stranici Društva www.triglavfondovi.ba. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti. Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Profitabilnost ulaganja u investicijske fondove u velikoj mjeri zavisi od kretanja na tržištu kapitala i trajanju ulaganja.