Tri nova investitora u Bosanskoj Krupi

0

Tri nova investitora doći će u Bosansku Krupu doći najkasnije do marta, rekao je načelnik Armin Halitović.

– Ono što nas raduje jesu svakodnevni upiti što nam daje za pravo da vjerujemo da to neće biti i jedini investitori u oblasti privrede u ovoj godini. Imat ćemo uređenije i proširenije poslovne zone. Projekte imamo spremne, radili smo i radit ćemo na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radne snage putem projekata podržanih od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) – kazao je načelnik u emisiji Radija Bosanska Krupa.

Kako je rekao, zasada će 60-ak sugrađana dobiti certifikate za zavarivače.

– Ono što je najbitnije je da ovdje u Bosanskoj Krupi odmah mogu dobiti posao – istaknuo je načelnik.

Sumirajući sve ono što je urađeno u protekloj godini kazao je da je Bosanska Krupa imala uspješnu godinu.

– U 2018. godini u općini Bosanska Krupa smo imali 3.795.000 KM investicija. Od tog iznosa samo u rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva je uloženo 1.850.000 KM … Za razvoj i unapređenje Poslovne zone „Pilana“ uloženo je 203.000 KM, a tu je i kupovina Krupatransa – istakao je Halitović.

Općina Bosanska Krupa je u decembru kupila zemljište sa pripadajućim objektima vlasništva dd „Krupatrans“ u stečaju. Riječ je o površini od 15.221 m² na koju će se uskoro proširiti Poslovna zona „Pilana“.

Imovina „Krupatransa“ kupljena je po cijeni od 380.525 KM koja su bila osigurana u budžetu za 2018. godinu.

Već smo imali posjetu jedne renomirane njemačke firme, jake u metalnoj industriji. Međutim oni se nisu zanimali samo za Krupatrans, razgovarali smo mi i o PZ „Vatreni mlin“. Još uvijek ne znam pa vam mnogo detalja i ne mogu reći, ali zainteresovani jesu. Ja se iskreno nadam da bi sa proljećem već mogli imati i prve objekte u izgradnji u području “Krupatransa” – navodi načelnik. 

Što se tiče PZ „Vatreni mlin“ u toku je izrada projektne dokumtacije za infrastrukturu, dakle za saobraćajnice, kanalizaciju, struju i sve ono što je neophodno da ima uređena poslovna zona prije no što bude ponuđena potencijalnim investitorima.

– Očekujem da bi dokumentacija do februara mogla biti pripremljena, sredstva imaju spremna. Tako da ćemo onda ići sa raspisivanjem javnog poziva za izvođača radova na infrastrukturi. Najvjerovatnije da će nam partner biti UNDP i MEG project – naglašava načelnik Halitović.