Trgovina dionicama Šipada za 301.735 KM

0

Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 621.719 KM (317.660,14 KM redovne berzanske trgovine i 304.059 KM prijavljene trgovine).             

Na vanberznom tržištu evidentirana je trgovina dionicama Šipad komerc Sarajevo u vrijednosti od 301.735 KM, u sklopu 2 transakcije prometovano je 86.210 dionica.

Promet od 98.670 KM ostvaren je dionicama emitenta Pobjeda rudet d.d. Goražde. Kurs ovog emitenta iznosio je 65 KM.

Dionicma  emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 64.296 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 10,33 KM.

Dionicama Pretisa trgovalo se za skoro 60 hiljada KM, a Elektroprivrede BiH za 58 hiljada maraka.