Treći Samit energetike Trebinje u martu 2022. godine

0

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO) i članovi Programskog odbora Samita energetike Trebinje (SET), usaglasili su se da treći Samit energetike Trebinje bude održan u martu 2022. godine.

Organizatori samita bit će MH Elektroprivreda Republike Srpske i kompanije SET, a pod pokroviteljstvom Vlade RS i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Odluka je donesena danas na sjednici održanoj u sjedištu MVTEO-a BiH u Sarajevu, a na kojoj su donesene i smjernice za dalji rad na organizaciji te privredne manifestacije u 2022. godini.

Konstatirano je da je neophodno u narednom periodu intenzivirati aktivnosti Programskog odbora kako bi do kraja novembra bila usvojena i zvanična agenda narednog Samita energetike Trebinje.

S tim u vezi, dogovoreno je da naredna sjednica Programskog odbora bude održana sredinom novembra u Trebinju.

Programski odbor također je donio odluku da se zaključci sa održanog Samita dostave svim relevantnim institucijama i donosiocima odluka na razmatranje i uvrštavanje u zakonske odredbe.

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH naglasili su značaj organizacije SET-a, koji okuplja najveće stručnjake i kompanije iz cijelog regiona, te izrazili opredjeljenje da Ministarstvo i dalje bude podrška i pokrovitelj te privredne manifestacije.

Direktor SET-a Aleksandar Branković rekao je da Programski odbor čine stručnjaci, koji su delegirani ispred svojih institucija i preduzeća, a radi se o predstavnicima nadležnih ministarstava, elektroprivreda, privrednih komora, regulatora, operatera tržišta i međunarodnih institucija.

– Njihov doprinos razvoju Samita je velik i nemjerljiv. Samim usaglašavanjem svih pitanja u vezi sa zvaničnim programom Samita, u kome učestvuju svi članovi Odbora, dolazimo do najaktuelnijih tema, ali i odabira relevantnih panelista – istakao je Branković, te za naredni Samit najavio uvođenje novih pratećih sadržaja koji će obogatiti samitske dane i okupiti veći broj učesnika.

Cilj Samita energetike Trebinje je da se na jednom mjestu okupe svi relevantni činioci i nosioci energetskih strategija i politika država regiona, te razmijene iskustava i dobre prakse u oblasti tranzicije i dekarbonizacije energetskog sektora, kao i investiranja i trgovanja električnom energijom na berzama, saopćeno je iz MVTEO BiH.