Trebinje: Mladima do 15.000 KM za pokretanje biznisa

0

Ukoliko imate između 18 i 35 godina, a pritom ste nezaposleni, ovo je idealna prilika da pokrenete sopstveni posao za koji će vam grad Trebinje pomoći sa subvencijom i do 15.000 KM.

Javni poziv za finansiranje poslovnih poduhvata mladih namijenjen je licima koja su prijavljena na trebinjskom birou, a imaju ideju da pokrenu vlastiti biznis i tako riješe pitanje svoje egzistencije.

Sredstva koja budu dodijeljena ovim javnim poziv su bespovratna i realizuju se avansnom uplatom u prvoj godini poslovanja.

Subvencije se dodjeljuju u visini od 8.000 do 12.000 KM u koliko je osnivač novog poslovnog subjekta jedno lice, odnosno do 15.000 KM kada imaju dva ili više osnivača.

Međutim, oni koji planiraju da osnuju komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, za njih su planirana sredstva u visini od 3.000 do 6.000 KM.

Sredstva se koriste u skladu sa prethodno urađenim biznis planom.

Osim starosne granice, za ova sredstva mogu da konkurišu lica koja imaju prebivalište u Trebinju minimalno 12 mjeseci, da se vode na evidenciji Zavoda, da su već registrovani kod nadležnog suda ili da su pokrenuli proces registracije ili da se izjavom obavežu da će registraciju izvršiti nakon potpisivanja ugovora o dodjeli sredstva.

Zahtjev se podnosi putem obrasca, koji je dostupan na stranici Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća našeg grada, a uz obrazac neophodno je dostaviti i:

  • poslovni plan,
  • ovjerenu fotokopiju lične karte,
  • potvrdu o prebivalištu
  • uvjerenje o nezaposlenisti za Zavoda
  • rješenje o registraciji nadležnog suda ili potvrdu o pokretanju postupka registracije ili izjavu da ćete registraciju uraditi po potpisivanju ugovora sa Gradskom upravom
  • biografiju podnosioca zahtjeva.

Prijava sa navedenom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Gradske uprave – Vuka Karadžića 2, sa nadznakom “za Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za finansiranje poslovnih poduhvata mladih.

Javni poziv je otvoren do 23. decembra 2018.

Izvor: Trebinjelive