Traži se zamjenska lokacija za objekat Centralne banke BiH: Na stolu četiri prijedloga

0

Danas su predstavnici Općine Centar, Centralne banke BiH i Vlade Kantona Sarajevo održali prelimirane razgovore na kojima su predočeni zahtjevi CBBiH u vezi sa potencijalnom alternativnom lokacijom za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice Sarajevo CBBiH.

Općina Centar je na zahtjev CBBiH svojim dopisom od 15.10.2021. godine ponudila sljedeće lokacije:

  1. Lokacija u neposrednoj blizini šoping centra SCC,
  2. Lokacija neposredno uz Unitic nebodere (parking prostor),
  3. Lokacija u naselju Ciglane – Merhemića trg (parking prostor),
  4. Ranije ponuđena lokacija u Velešićima.

Centralna banka je zatražila od Općine Centar da obezbijedi pisanu saglasnost svih nadležnih institucija, potencijalnih interesnih skupina i stručne javnosti, da je potencijalna parcela prihvatljiva za izgradnju poslovnog objekta CBBiH (asocijacija arhitekata, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, lokalna zajednica, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Općinsko vijeće Centar, eventualno Grad Sarajevo i ostali subjekti).

Pored toga od općinske administracije i Općine Centar se traži garancija da svu prostorno plansku dokumentaciju mogu prilagoditi i obezbijediti u roku od 60 dana.

Općina Centar će ozbiljno razmotriti ove zahtjeve i učiniti sve što je u njenoj moći da nađe optimalno rješenje na zadovoljstvo svih uključenih strana, rečeno je iz Općine.

Iz Općine su naglasili da je riječ o preliminarnim razgovorima i da nikakva odluka po pitanju zamjene lokacija još uvijek nije donesena, s obzirom da o tome odlučuju nadležna tijela CBBiH, Skupština Kantona Sarajevo, Gradsko vijeće i Općinsko vijeće Centar.

Općina Centar Sarajevo još jednom je naglasila da je svjesna značaja Centralne banke, kao jedne od najznačajnijih državnih institucija, te da će učiniti sve sa svoje strane kako bi CBBiH svoju poslovnicu izgradila na teritoriji općine Centar.

Podsjetimo, objekat Centralne banke BiH trebao je biti izgrađen u parku Hastahana no Centralnoj banci BiH nije izdata urbanistička saglasnost za njegovu gradnju.