Centralnoj banci BiH nije izdata urbanistička saglasnost za gradnju objekta u Sarajevu

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) saopštila je danas da je juče zaprimila Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta u ulici Kranjčevićeva u Sarajevu.

“Iako je prema važećim propisima zahtjev podnijela direktno CBBiH, odgovor je dostavljen advokatu koji nije bio uključen u sam proces podnošenja zahtjeva, što je još jedan od dokaza ignorantskog odnosa Općine Centar prema ovoj instituciji. Osim što je donijela navedeno rješenje, Općina Centar se nikada nije očitovala na zahtjev CBBiH vezan za davanje ponude adekvatne, primjerene zamjenske parcele za gradnju iako je u javnosti takvo opredjeljenje Općine više puta naglašavano”, navodi se u saopštenju CB BiH.

Podsjećaju da je “CBBiH predmetno zemljište kupila u decembru 2019. godine, u skladu sa važećim propisima, kao i dokumentima Općine Centar koji su još uvijek na snazi – Regulacionim planom Općine i Odlukom Općinskog vijeća”. 

“Savjesni smo i zakoniti vlasnik parcele, a kupoprodajnim ugovorom je jasno definisano da je zemljište kupljeno sa isključivim ciljem izgradnje poslovnog objekta za potrebe Glavne jedinice Sarajevo po osnovu važećeg Regulacionog plana. CBBiH je sve dosadašnje aktivnosti provela u skladu s važećim propisima, pa je tako 10. marta 2021. godine dostavila Općini Centar idejno rješenje za budući objekat i time kompletirala zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Zakonski rok u kojem je Općina bila dužna odlučiti o zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti istekao je 25. mart 2021. godine”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi “30. marta 2021. godine CBBH dostavlja prvu urgenciju za postupanje Općini Centar, zatim 13. aprila 2021. godine, drugu urgenciju, a 26. aprila 2021. godine dostavlja i treću urgenciju za postupanje. U svojim obraćanjima CBBiH predlagala je i održavanje sastanaka na koje se Općina nikada nije očitovala”.

“Zbog šutnje administracije CBBiH 7. septembra 2021. godine dostavlja urgenciju na ranije upućenu žalbu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Ministarstvo usvaja žalbu CBBiH 14. septembra 2021. godine i Općini nalaže donošenje rješenja o zahtjevu CBBiH za izdavanje urbanističke saglasnosti. Dakle nakon više od šest mjeseci od proteka zakonskog roka za rješavanje zahtjeva CBBiH, Općina tek po zaključku drugostepenog organa 29. septembra 2021. godine donosi Rješenje o odbijanju zahtjeva”, dodaje se u saopštenju.

Kako se pojašnjava “iz gore priloženog može se vidjeti da je Općina prekršila sve zakonske rokove za izdavanje rješenja, te tek nakon što je Ministarstvo izdalo nalog za donošenje rješenja tačnije nakon šest mjeseci ciljanog odugovlačenja postupka, izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva”. 

“Obrazloženje rješenja temelji se na mišljenju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kao i navodima iz izvještaja ad hoc Radnog tijela Općine Centar, a što je CBBiH u potpunosti opovrgla iako se niti jedan argument CBBiH nije uzeo u obzir prilikom rješavanja. S obzirom na očigledna kršenja propisa od strane Općine, grubog zanemarivanja važećih odluka ali i postojećeg ugovora, CBBiH ne preostaje ništa drugo nego da se legitimnim putem izbori za svoja prava i interese, koji su joj ovakvim neutemeljenim postupanjem od strane Općine, ugroženi. Ostaje nejasno po kojim kriterijima se parking prostor, koji je važećim Regulacionim planom predviđen za građenje, može tretirati kao nacionalni spomenik”, navodi se u saopštenju.

CBBiH ističe da će “koristiti sve raspoložive pravne mehanizme za zaštitu svojih legitimnih interesa jer je institucija dovedena u situaciju apsolutne pravne nesigurnosti, te je time kao zakoniti vlasnik onemogućena da koristi nekretninu u svrhe u koje je istu kupila, iako je sve svoje ugovorne obaveze uredno i blagovremeno izvršila”.