Traži se najbolja agencija za prodaju imovine SFRJ vrijedne 80 miliona dolara

0

Međunarodni tender za pružanje usluge prodaje pet najvrednijih diplomatsko- konzularnih nekretnina bivše Jugoslavije objavljen je u petak u “Financial Timesu” i “Economistu”, što je i prvi korak u prodaji nekretnina u Njujorku, Bonu, Bernu i Tokiju.

U narednih 30 dana na tender mogu odgovoriti agencije za prodaju nekretnina ukoliko njihov promet u posljednje tri godine nije manji od 100 miliona američkih dolara.

Ponuđači treba da dostave i dokaze o registraciji podružnice ili partnerske organizacije u zemljama u kojima se nalazi imovina koja je na prodaju, a prva finansijska garancija koja se traži od njih je 50.000 dolara.

Nakon toga ponuđač će uplatiti i 100.000 dolara kao garanciju za sprovedene obaveze, ali se oba ova iznosa vraćaju nakon procedure sa zemljama sukcesorima.

Neophodni su i dokazi o finansijskoj i poslovnoj solventnosti, tehničke i stručne sposobnosti i reference. Ponuđač će odrediti i cijene svoje naknade, odnosno postotak od ukupne bruto prodajne cijene, dok će države nasljednice osigurati ocjenjivanje tržišne vrijednosti svih nekretnina.

Procijenjena tržišna vrijednost će predstavljati minimum početne cijene za nekretnine, osim ako ne odluče drugačije države nasljednice, dok bi prodaja trebalo da se odvija takođe putem javnog oglasa.

“Dogovor zemalja nasljednica je da sve ponude pristižu na adresu slovenačkog pregovarača, odnosno Ministarstva vanjskih poslova Slovenije. U narednom periodu sve zemlje sukcesori aktiviraće razgovore na ovu temu, pored redovnih sastanaka koji su predviđeni”, rekao je u petak Adnan Hadžikapetanović, bh. pregovarač zajedničke komisije za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Pristigle ponude zajednički će biti otvorene, uz nastojanje da se i usaglase u vezi s izborom, poslije čega će svaka zemlja pred svoju vladu iznijeti najbolji prijedlog. Države imaju pravo i da ne izaberu ponuđača iako zadovolji sve uslove.

Ukupna procjena za imovinu koja je predmet ove prodaje iznosi oko 80 miliona dolara, od čega udio BiH treba da bude najmanje 12 miliona. U skladu sa sporazumom iz 2002. godine, nama pripada 15 odsto od ukupne dobiti od prodaje. Cijene ne bi smjele biti niže od procijenjenih vrijednosti objekata i zemljišta.

Podsjetimo da je posljednji sastanak ove zajedničke komisije nedavno održan u Kranju, a naredni redovni sastanak zakazan je za mart sljedeće godine u Beogradu. (Nezavisne novine)