Travnik dobija zaobilaznicu, evo kuda će prolaziti i ko će biti na gubitku

0

Autoceste Federacije BiH, kako smo nedavno objavili, pripremaju izgradnju nove dionice brze ceste između Lašve i Jajca.

Naime, priprema se izgradnja dionice Nević Polje – Turbe, koja prolazi teritorijem općina Travnik i Novi Travnik. Dionica je duga 11,43 kilometara i trenutno je u fazi postupak izdavanja okolišne dozvole.

Ova dionica dio je brze ceste Lašva – Jajce ukupne koja će ukupno biti duga 54 kilometra. Ovo je druga dionica ove veoma važne saobraćajnice jer je prva dionica od Lašve do Nević Polja već u izgradnji.

Dionica Nević Polje – Turbe, ili njen dio, bit će svojevrsna travnička zaobilaznica, iako formalno nije tako nazvana, piše BiznisInfo.ba.

Obilaznica oko Travnika

Nakon što se izgradi ova dionica grad će se konačno osloboditi tranzitnog saobraćaja. Podsjetimo da postojeća magistrala ide kroz sam Travnik. Osim što će grad prodisati izgradnjom nove ceste, tranzitni saobraćaj će se znatno ubrzati.

Kako se vidi na mapi koju donosimo, nova cesta će se odvajati od postojećeg pravca znatno ranije i prolaziti južno od grada.

Na gubitku bi zbog svega mogli biti samo poznati travnički ugostitelji koji bi mogli ostati bez jednog broja mušterija koje u prolazu vole svratiti na kafu ili ćevape.

Inače, kako smo pisali, riječ je o ključnoj cesti kroz srednju Bosnu koja će povezati ne samo srednjobosanske gradove, poput Travnika, Viteza i Jajca, sa Sarajevom, već i cijelu Krajinu sa centralnim dijelovima BiH.

Brza cesta je projektirana na način da sadrži dva kolovoza odvojena razdjelnim pojasom. Svaki kolovoz ima dvije prometne trake. Traka za spora vozila na ovoj dionici nije predviđena.

Brza cesta na dionici Nević Polje – Turbe uključuje još i izgradnju 3 tunela, 13 mostova te podvožnjaka/nadvožnjaka na mjestima gdje je planirana trasa brze ceste u koliziji sa postojećim lokalnim cestama.

Obilaznica oko Travnika

Cilj nove brze ceste jeste da spoji sjeverozapadne krajeve BiH sa centralnim dijelom, odnosno glavnim gradom Sarajevom i dalje.

Izgradnjom brze ceste ostvarit će se neophodno povezivanje bh. gradova Sarajevo, Vitez, Travnik, Turbe i Jajce i postići će se stabilizirajući i razvojni efekti za zemlju.

Izgradnjom predmetne dionice značajno bi se skratilo vrijeme putovanja. Veza između brze ceste i autoceste ostvarivala bi se preko postojeće petlje „Lašva“ na M17, što znači da ova dva infrastrukturna projekta neće biti direktno fizički povezana.