Travnik dobija trg književnosti sa sklupturom slona

0

Travnik će uskoro dobiti trg s motivima književne tradicije tog kraja, s akcentom na djela Ive Andrića. “Ledić Arhitektura” predstavila je idejno rješenje trga u centru Travnika.

Na fotografijama se vidi skluptura slona u centru trga, kao asocijacija na priču Ive Andrića Priča o vezirovom slonu. 

Pristup trgu je iz pješačke zone sa glavne Bosanske ulice koja se u večernjim satima i vikendom pretvara u šetnicu. Glavni prilaz trgu je s južne strane dok je moguć pristup trgu i sa istoka.

Osnovni cilj konkursa je odabir kvalitetno oblikovanog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja postojeće javne površine predmetnog lokaliteta i osnovnom urbanističkom postavkom trga, kojom bi se dobila mogućnost promoviranja pisane riječi, književne umjetnosti, odnosno znamenitih bosansko-hercegovačkih književnika koji su svojim rođenjem, životom i djelom vezani za Travnik.