Teslić: Probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

0

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Tesliću uspješno privodi kraju probni rad i testiranje tehnologije, što predstavlja ključni korak ka unapređenju ekologije i komunalne infrastrukture na području opštine Teslić. Osim što pozitivno utiče na lokalnu zajednicu, postrojenje ima značajnu ulogu i za druge zajednice nizvodno duž rijeka Usore i Bosne i njihove ekosisteme.

Inženjer Nedeljko Sudar, direktor Zavoda za vodoprivredu i glavni projektant ovog postrojenja, koje se nalazi u Žarkovini, istakao je značaj ovog projekta iz perspektive vodoprivrede i ekologije. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su od izuzetnog značaja, jer ne samo da čuvaju okolinu, već takođe igraju ključnu ulogu u unapređenju životnih uslova lokalnih zajednica. Ovakvi projekti pružaju inspiraciju i potencijal drugim gradovima u Republici Srpskoj da slijede sličan put ka unapređenju ekologije i komunalne infrastrukture.

Prema riječima načelnika opštine Teslić Milana Miličevića, ovaj kapitalni projekat Opštinske uprave Teslić, na koji je jako ponosan, urađen je po najsavremenijoj svjetskoj tehnologiji, potpuno je automatizovano i u probnom radu funkcioniše jako dobro. On ističe ekološki značaj ovog projekta s obzirom da opština Teslić nizvodno od svojih granica više neće ispuštati otpadne vode, već prečišćenu, čistu vodu u biološkom, hemijskom i svakom drugom smislu.

Načelnik Teslića dodaje da kada i ostale lokalne zajednice u slivu rijeka Bosne i Save urade slične projekte, imaćemo čistu Republiku Srpsku i BiH, čiste rijeke u velikom procentu, što je jedna od naših obaveza za ulazak u Evropsku Uniju. Miličević naglašava da je i u ovom pogledu, kao i u mnogim drugim oblastima, opština Teslić predvodnik i pionir u smislu razvoja.

Tokom faze probnog rada, postrojenje u Tesliću se usavršava i testira kako bi postiglo optimalne parametre prečišćavanja. Kapacitet ovog postrojenja za 20.000 ekvivalentnih stanovnika obećava značajan doprinos očuvanju životne sredine i unapređenju kvaliteta životane samo opštine Teslić već cijelog regiona, a postojeći kapaciteti se očekuju da zadovolje potrebe u narednih 10-15 godina, dok je eventualnim proširivanjem privrednih kapaciteta i većim brojem stanovništva u gradskom i prigradskom dijelu opštine, ostavljena mogućnost proširenja kapaciteta postrojenja sa još jednom fazom.

Ovaj projekat kao rezultat domaće pameti, podrške Evropske unije, Švedske razvojne agencije i lokalne zajednice, predstavlja model za rješavanje sličnih problema u drugim gradovima i postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda širom Republike Srpske. Postrojenje u Tesliću koristi SBR tehnologiju (Sequence Batch Reactor – sekvencijalni bazenski reaktor), koja je vrhunskog kvaliteta u svjetskim okvirima, s obzirom da ima visok učinak biološke obrade otpadnih voda. Postrojenje radi bez neugodnih mirisa, zahvaljujući modernom, fleksibilnom i prilagodljivom dizajnu.