Telemachu odobreno preuzimanje Global Interneta

0

Konkurencijsko vijeće BiH odobrilo je koncentraciju na tržištu distribucije televizijskog programa/signala i pružanja internet usluga u Bosni i Hercegovini, koja je nastala Telemachovom kupovinom 100% osnovnog kapitala privrednog subjekta Global Internet d.o.o. Novi Travnik.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Telemach ima dominantni položaj na relevantnom tržištu (distribucija TV programa/signala i pružanje internet usluga krajnjim korisnicima u općinama Novi Travnik, Vitez, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Bugojno, Donji Vakuf, Travnik i Busovača).

Takođe, bh. antimonopolsko tijelo je utvrdilo da će doći do jačanja dominantnog položaja Telemacha, ali budući da su na tim relevantnim tržištima prisutni i drugi kablovski operateri, uključujući i javne operatere, povećanje tržišnog udjela neće imati za cilj i posljedicu ograničavanje ili narušavanje efikasne tržišne konkurencije.

Također, Konkurencijsko vijeće smatra da su pozitivni efekti ove koncentracije dugoročno povećanje kvalitete usluga potrošačima na relevantnom tržištu te proširenju broja usluga, što će rezultirati dodatnim pritiskom na potrebu ulaganja ostalih tržišnih konkurenata, a to će povećati i pouzdanost pružanja usluga krajnjim potrošačima.

Nadalje, Konkurencijsko vijeće smatra ekonomskim opravdanim i razloge privrednog subjekta Telemach da se realizacijom koncentracije provodi dugoročna strategija proširenja djelatnosti na nova tržišta u Bosni i Hercegovini, prije svega kupovinom kablovskih operatera koji imaju odgovarajuću infrastrukturu i tehničke kapacitete.

Telemach i Global Internet su pismo namjere o kupoprodaji zaključili 2. novembra 2015. godine.