Telekom Srbija sprema emisiju obveznica

0

Nadzorni odbor telekomunikacionog operatera Telekom Srbija sazvao je vanrednu skupštinu dioničara za 15. septembar sa glavnom tačkom dnevnog reda koja se tiče emisije korporativnih obveznica, potvrdilli su brokeri berzanske kuće “Momentum Securities” za Nova.rs.

Kompanija planira da izda korporativne obveznice nominalne vrijednosti 23,5 milijardi dinara (oko 200 miliona eura) odnosno 2,35 miliona korporativnih obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti deset hiljada dinara, objavio je “Telekom Srbija” u dokumentima pripremljenim za skupštinu dioničara zakazanu za 15. septembar.

Planirana ročnost obveznica je pet godina, a kamatna stopa najviše do 3,25 posto + tromjesečni BELIBOR. Obveznice su namijenjene za kvalifikovane investitore, a emisija će se sprovesti bez objavljivanja prospekta.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke, obveznice se izdaju “u cilju finansiranja poslovnih potreba kompanije, uključujući refinansiranje postojećih finansijskih obaveza i finansiranje unaprjeđenja poslovnih aktivnosti”.

Kao što je već objavljeno, nakon sprovedene serije preuzimanja domaćih kablovskih operatera neto dug kompanije je na kraju 2019. godine dostigao 135,5 milijardi dinara (1,15 milijardi eura).

BiznisInfo posjeća da je Telekom Srbija vlasnik Mtela i niza drugih kompanija u BiH.