Šumarstvo jedan od najznačajnijih sektora BiH privrede

0

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić istakao je danas u Sarajevu važnost drvne industrije, naglašavajući da šumarstvo predstavlja jedan od najznačajnijih sektora privrede BiH koji već duži niz godina ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni. 

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da su Zvizdić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović razgovarali sa predstavnicima Spoljnotrgovinske komore BiH i Asocijacije drvne industrije i šumarstva, te da je Zvizdić tom prilikom istakao da drvna industrija bilježi rast i da je njeno učešće u ukupnom izvozu privrede BiH oko 11 odsto.

Prema njegovim riječima, potrebno je stvoriti preduslove da se takav pozitivan trend održi i nastavi.

Šarović je naglasio neophodnost usklađivanja ove privredne grane sa evropskim standardima i direktivama, te da bi u narednom periodu tom segmentu trebalo posvetiti posebnu pažnju.

Predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH i Asocijacije drvne industrije i šumarstva istakli su da većina domaćih proizvođača ima probleme sa obezbjeđivanjem redovnog snabdijevanja sirovinom i da drvna industrija zaslužuje značajnije mjesto.

Naglašeno je da u okviru drvne industrije BiH ima dobrih domaćih investitora koji je sigurno neće napustiti i koji će uložiti sve napore da usklade poslovanje da bi bili konkurentni i u BiH i izvan nje.

Predstavnici Asocijacije drvne industrije predložili su da ova oblast bude proglašena strateškom granom privrede BiH da bi mogla ostvariti podršku za stimulisanje izvoza i zapošljavanje.

Razgovarano je i o obavezi sertifikacije porijekla drvne sirovine kao preduslova za dalji neometan izvoz namještaja u EU, kao i o značaju podrške za izlaganje na sajmovima namještaja u svijetu.