Strana ulaganja u BiH niža od očekivanih: Promocija ne može nadoknaditi nedostatke sistema

0

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH ističe da su direktna strana ulaganja značajno niža od očekivanih s obzirom na projekte stranih investitora koji su realizovani ili su u fazi realizacije.

“Uz moguće finansijske tokove i činjenicu korištenja kreditnih aranžmana za realizaciju projekata, razlog može biti i ograničavana statistika direktnih stranih ulaganja koja je od septembra 2014. godine bez podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa”, navode iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH.

Važnu ulogu u kretanju i privlačenju investicija imaju globalna ekonomska kretanja, a značajan negativni utjecaj i otežavajuće okolnosti u procesu privlačenja stranih investicija ima poslovno okruženje, politička situacija i niska konkurentnost privrede u BiH.

Bosna i Hercegovina u 2016. godini može očekivati pozitivne pomake na kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, posebno radi preuzetih obaveza u reformskoj agendi usvojenoj od svih nivoa vlasti u BiH, stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i predaji zahtjeva za stjecanje kandidatskog statusa za EU, što može pozitivno utjecati na povećanje priliva stranih direktnih investicija.

“Važno je napomenuti da promocija, kao dio procesa privlačenja investicija ne može nadoknaditi nedostatke sisteme. BiH je složena zemlja i sve neusaglašenosti direktno utječu na proces privlačenja i zadržavanja investitora kao i kreiranju pozitivnog imidža investicionih lokacija”, ističu iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH.

Prema podacima Centralne banke BiH, čije podatke kao relevantne koriste i sve međunarodne institucije koje se bave analizom direktnih stranih investicija, ukupne direktne strane investicije u periodu od maja 1994. do decembra 2014. godine iznosile su 11,643 miliona KM.

U ukupnim stranim direktnim investicijama u ovom periodu najveći iznosi investicija su iz Austrije, Srbije, Hrvatske, Rusije i Slovenije pri čemu su najznačajnija ulaganja u proizvodnju, bankarstvo, telekomunikacije i trgovinu.

Direktne stranke investicije u 2014. godini iznosile su 740 miliona KM što predstavlja rast od 66,3 posto u odnosu na 2013. godinu.

(Klix)