Stopa inflacije u Rumuniji i u junu 5,4 posto

0

Godišnja stopa inflacije u Rumuniji je u junu ostala na 5,4 posto, na najvišem petogodišnjem nivou, jer je efekat ljetnjih cijena hrane smirivao potrošačke cijene, pokazuju podaci Nacionalnog instituta za statistiku (INS).

U maju, Rumunija je prijavila najveću godišnju stopu inflacije od februara 2013. godine, od 5,41 odsto.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, cijene prehrambenih proizvoda su u prosjeku porasle za 3,9 posto, dok su neprehrambeni proizvodi porasli za 7,8 posto. Cijene usluga porasle su za 2,6 odsto.

U poređenju sa majem, najviši rast su zabilježile cijene citrusa (1,4 posto), dok je najveći pad cijena zabilježen kod krompira (-6,9 posto) i svježeg voća (-3,4 posto).

Cijena goriva porasla je za 6,2% u odnosu na decembar 2017.

U aprilu je Rumunija zadržala svoj položaj kao zemlja sa najvećom godišnjom stopom inflacije među članicama Evropske unije, od 4,6 posto, mjereno Harmonizovanim Indeksom potrošačkih cijena (HICP), prema Eurostatu.

HICP indeks koji koristi Eurostat mjeri cijene na bazi jedinstvene korpe potrošačkih proizvoda i usluga za 28 država članica. Ali rumunska korpa potrošačkih proizvoda i usluga, koja uključuje veći procenat prehrambenih proizvoda (33,2 odsto ukupne korpe), pokazuje drugačiju sliku.

Centralna banka za decembar 2018. prognozira stopu inflacije od 3,6 posto.