Stari Grad traži izvođače radova za četiri projekta

0

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za investicije, plan i analizu na svojoj web strranici objavila je poziv zainteresovanim građevinskim kompanijama/izvođačima radova da podnesu prijavu za pretkvalifikaciju za izvođenje radova na četiri projekta.

Kako je navedeno, u pitanju su sljedeći projekti:

  • Izgradnja i obnova parkinga, općeg višenamjenskog prostora
  • Izgradnja i obnova sportske dvorane uz Osnovnu školu ”Edhem Mulabdić”
  • Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo i
  • Završetak i opremanje Doma zdravlja ”Stari Grad”.

Ujedno, objavljen je poziv zainteresovanim konsultantskim kompanijama da podnesu prijavu za pretkvalifikaciju za sljedeće usluge: nadzor nad radovima ‘Izgradnja i obnova sportske dvorane uz Osnovnu školu ”Edhem Mulabdić”’; ‘Obnova zgrade Općine Stari Grad Sarajevo’ i ‘Završetak i opremanje Doma zdravlja ”Stari Grad’, kao i za izradu energijskih certifikata za sve objekte u okviru projekta „Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad Sarajevo“.

Projekti se finansiraju iz sredstava koje je Općina Stari Grad Sarajevo dobila od Saudijskog fonda za razvoj za pomoć u finansiranju dijela projekta ”Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad Sarajevo”.

Proces nadmetanja biće vođen prema pravilima i procedurama Fonda, kao nacionalno konkurentsko nadmetanje kvalificiranih kompanija, saopćeno je.

Zahtjevi za pretkvalifikaciju moraju biti dostavljeni do 02.07.2018.godine do 12,00 sati a sve ostale informacije dostupne su na web stranici Općine.