Srbi, Hrvati i Bošnjaci genetski veoma bliski

0
Mapa “haplogrupa” (grupe koje dijele zajedničkog pretka) pokazuje da nema velike razlike između Srba, Hrvata, Bošnjaka i Slovenaca – otkriva “Eupedijina” mapa. 
Kod ljudi, “haplogrupe” se mogu bazirati na “Y-DNA”, koja se prenosi sa očeva na sinove, ili na “mtDNA”, koja se prenosi sa majki na potomke oba pola.
Velika “Eupedijina” mapa bazirana je na “Y-DNA”, što znači da prikazuje muške zajedničke pretke, i to iz raznih ponuđenih grupa tipa: slovenski, kurganski, arijski, keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski.
Među grupama su i grčki, bliskoistočni, sjeveronoafrički, germanski, južnoslovenski, sardinijski.
Uzimajući u obzir genetsku sliku na nivou “haplogrupa” za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, dolazi se do zaključka da većih razlika nema, odnosno da su ti narodi bliski po porijeklu, kao što su to, recimo, Norvežani i Šveđani.
Muški preci su ovim balkanskim grupama veoma slični (u nekim grupama gotovo identični), što navodi na zaključak da su razlike među navedenim narodima većim dijelom samo kulturološke naravi.
Iz prikaza Evrope na nivou “haplogrupa” (baziranih na Y-DNA) proizilazi još niz interesantnih činjenica.
Tako Finska odudara od drugih nordijskih zemalja, a britansko ostrvo ima dosta zajedničkog sa stanovnicima Francuske, Španije i Portugala.
Uprkos tome što obje zemlje spadaju pod njemačko govorno područje, Austrija i Njemačka imaju veoma različite “Y-DNA” grupe.
S druge strane, Austrija i Mađarska izgledaju veoma slično po tom pitanju.