Slovensko udruženje privrednika u BiH realizovalo svoj prvi Business forum

0

Na Jahorini je održan Business forum u organizaciji Slovenskog udruženja privrednika BiH pod nazivom “Investicije i poslovno okruženje u BiH”.

Dobrodošlicu na Forum prisutnima poželjeli su Jure Peljhan, predsjednik Slovenskog udruženja privrednika u BiH i član Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo te nj.e. Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije u BiH.

Učesnici, uz predsjednika Udruženja bili su i Jasmina Selimović, guvernerka Centralne Banke BiH, Manuela Naessl, predstavnica EBRD u BiH, Julian Reilly, ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH i Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina.

Fokus panel diskusije bio na investicijama i poslovnom okruženju, gdje su učesnici imali priliku da diskutuju o pozitivnom efektu investicija na ekonomski rast i zapošljavanje, zatim pomaku u takozvanom „friendshoring-u“ i rješenjima za stvaranje stimulativnog okruženja za investitore u BiH.

„Realizacija našeg prvog Business foruma predstavlja važan korak u radu Slovenskog udruženja privrednika u BiH. Od našeg osnivanja, intenzivno pružamo podršku našim članovima, zalažemo se za fer i efikasno poslovanje te podržavamo uvođenje legislative koja je u skladu sa međunarodnim standardima, a koja se odnosi na investicije i poslovanje u BiH“, istakao je Jure Peljhan.

Pored predstavnika slovenskih kompanija, Forumu su prisustvovali ambasadori i predstavnici ambasada u BiH iz Slovenije, Češke, Grčke i Austrije.