Slovenija razmatra mogućnost prodaje Telekoma

0

Vlada Slovenije odobrila je godišnji plan upravljanja kapitalnim ulaganjima za 2022. U nejavnom dijelu plana također će se ispitati mogućnost prodaje Telekoma Slovenije i prodaje državnog udjela u Savi, prenosi RTV Slovenija.

Vlada se slaže s ovogodišnjim planom upravljanja kapitalnim ulaganjima u državnom vlasništvu. Slovenski državni holding (SDH) pripremio je i poseban dio izvještaja s poslovnim planovima koji nije dostupan javnosti.

U nejavnom dijelu plana upravljanja očekuje se da SDH razmotri mogućnost prodaje Telekoma i Save.

Prema aktualnoj turističkoj strategiji, Sava je predviđena kao najvažnija članica državnog turističkog holdinga, budući da je vlasnik turističkog poduzeća Sava Turizam.

Do sada se smatralo da će država ojačati vlasničke udjele u turističkim firmama i spojiti ih pod jednim krovom u državni turistički holding.

Plan upravljanja SDH-a za 2022. predviđa i druge opcije. Među njima je i prodaja firme Sava koja ima mnogo hotela i bazena na obali, Bledu i istočnoj Sloveniji, izvijestila je Maja Derčar za Radio Slovenija.