Slovačka će oporezovati Booking.com i slične platforme

0

Strane digitalne platforme, koje olakšavaju putovanja i smještaj, poput poznatog Booking.coma, morat će osnovati stalno predstavništvo u Slovačkoj ukoliko žele nastaviti poslovati u toj zemlji.

Ministarstvo finansija je reklo da želi da ovakve kompanije plaćaju porez na dobit u toj zemlji na zarađeni novac u Slovačkoj.

Do sada je samo jedna takva platforma to učinila, a riječ je o češkoj TPF grupi. Još jedna platforma – Expedia Lodging Partner Services Sàrl – je registrovana „ex officio“, dok registracija ostalih još nije kompletirana.

Proces registracije Booking.coma i još nekih platformi je započeo.

Iz Ministarstva finanisija je rečeno da će se ova oblast morati dodatno urediti, naprimjer kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje. Za dio poreza koji plate u Slovačkoj kompanije bi trebale biti oslobođenje u matičnim zemljama.