Sberbank BH u prvom polugodištu sa 7 miliona KM dobiti

0

Sberbank BH d.d. Sarajevo ostvarila je u prvom polugodištu 2016. godine neto dobit od 7,0 miliona KM, izvještava Indikator.ba. Dobit je povećana za 84 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je iznosila 3,8 mil. KM.

Banka je povećala bruto prihode od kamata na 28,3 mil. KM nakon 26,7 mil. KM ostvarenih u prvom polugodištu 2015. godine. Bruto prihodi od naknada i provizija bili su 10,2 mil. KM i takođe su povećani u odnosu na prvo polugodište
2015. kada su iznosili 8,2 mil. KM. Bančina dobit iz poslovanja popela se na 28,1 mil. KM nakon što je u istom periodu prošle godine iznosila 24,7 miliona KM.

Istovremeno, rashodi iz operativnog poslovanja su povećani sa 15,8 na 16,4 mil. KM. pri čemu su rast zabilježili troškovi proizvodnih usluga, dok su troškovi bruto zarada blago pali. Ovo je i rezultat činjenice da je broj zaposlenih manji za 7 i bilo ih je na kraju perioda ukupno 426. Po osnovu troškova rezervisanja Sberbanka je ostvarila gubitak od 3,4 miliona KM, što je manje u odnosu na isti period godinu ranije kada je gubitak po ovom osnovu iznosio 3,7 mil. KM.

Banka je u posmatranom periodu povećala kapital za više od 7 miliona KM na 167,0 miliona KM.
Sberbank BH d.d. je u 100-postotnom vlasništvu Sberebank Europe AG iz Beča.