Šarović: BiH će dobiti regulatora za gasni sektor na nivou države

0

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović najavio da će BiH dobiti regulatora za gasni sektor na nivou BiH, što je rezultat dogovora u kojima su učestvovali i entiteti, kao i predstavnici Energetske zajednice.

Šarović je ocijenio da je u najvećoj mjeri postignut dogovor o uspostavljanju regulatora za gas, te da će se propisi u toj oblasti u narednom periodu regulisati harmonizovanjem entitetskih propisa.

On je za “Nezavisne novine” rekao da je Energetska zajednica ukinula sankcije, te da je jun naredne godine rok da se riješe preostala pitanja.

Ministar industrije, energetike i rudarsta Republike Srpske Petar Đokić je istakao da Republika Srpska smatra da konačno rješenje mora biti u skladu sa ustavnim nadležnostima entiteta.

On je rekao da su razgovori vođeni kako bi BiH uskladila svoje obaveze iz energetike sa važećom evropskom regulativom u toj oblasti, koju moraju usvojiti sve zemlje koje žele biti članice EU.

Đokić je rekao da je prijedlog Republike Srpske da se proširenjem zakona o regulatoru i prenosu na nivou BiH ugrade odredbe koje se u oblasti gasa odnose na utvrđivanje metodologije, dok bi i dalje najvažniju ulogu imali entiteti, koji utvrđuju tarife i vode postupak u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

On je dodao da Republika Srpska i resorno ministarstvo rade na zakonskim rješenjima za oblast gasa koja će biti usklađena sa ustavnim nadležnostima entiteta i BiH.

“U daljoj proceduri usvajanja zakona prethodnu saglasnost moraju da daju vlade Republike Srpske i Federacije BiH”, poručio je Đokić. Nezavisne novine.