Sarajevska kompanija dobila važan posao na državnoj cesti na Pelješcu

0

Domaća kompanija BS Telecom Solutions dobila je vrijedan posao izrade i implementacije softverskog rješenja za nadzor i vođenje saobraćaja na novoizgrađenim dionicama državne ceste na Pelješcu u Hrvatskoj.

Ugovor predviđa implementaciju saobraćajno informacionog sistema i video sistema na otvorenoj trasi, dva tunela (Kamenice L=499 m, Debeli brijeg L= 2467) te izgradnja centra kontrole saobraćaja Zaradeže.

U centru je predviđeno da se izvrši integracija svih instaliranih podisistem na ovoj kao i na ostalim dionicama ovog projekta, uključujući i Pelješki most.

Ovaj dio autoceste na Pelješcu ukupne dužine 14 kilometara gradi austrijska kompanija STRABAG. Investitor su Hrvatske ceste.

Ovo je tek jedan u nizu projekata BS Telecom Solutions u Hrvatskoj. Već smo pisali o dva značajna ugovora dogovorena u prošloj godini, jedan je s Hrvatskim autocestama (HAC), dok je drugi s naručiteljem Autocestom Rijeka – Zagreb (ARZ), na ukupnoj dužini od čak 1.087 kilometara.