RS se zadužuje za još 30 miliona KM

0

Republika Srpska pokušat će se zadužiti za 30 miliona KM emisijom obveznica na Banjalučkoj berzi.

Riječ je o emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom koja će biti obavljena 3. aprila 2019. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 4% na godišnjem nivou.

Rok dospijeća je deset godina, a datum dospijeća 5. april 2029.

  • Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću (po isteku roka od deset godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
  • Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).