RS emituje 21,1 milion KM obveznica za izmirenje ratne štete

0

Republika Srpska emitovaće 22. novembra obveznice za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u vrijednosti od 21,1 milion KM.

Jedanaestom emisijom obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete obuhvaćena je 2.881 osoba, kojima će u roku od 15 do 20 dana od dana emisije, Centralni registar hartija od vrijednosti Banja Luka, dostaviti izvode o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

U prethodnih deset emisija obveznica za izmirenje potraživanja po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, Republika Srpska je emitovala ukupno 374,8 miliona KM.

Obveznice ratne materijalne i nematerijalne štete su dugoročne, sa kamatnim prinosom i neograničeno su prenosive

Rok dospijeća je 13 godina od dana emisije. Period odgode isplate glavnice je tri godine, uračunat u rok otplate i kamatna stopa je fiksna, 1,5 odsto godišnje.

Procjenjene obaveze Republike Srpske za ratnu štetu iznose 600 miliona KM.

„Od evidentiranih 588,1 milion KM po osnovu sudskih odluka i vansudskih poravnanja do sada je, sa posljednjom emisijom, u obveznicama izmireno 67,32 odsto, dok je u gotovini izmireno 4,28 odsto“, saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.