Reforme u Tešnju i Bosanskoj Krupi uvrštene među najbolje svjetske prakse Grupacije Svjetske banke

0

Grupacija Svjetske banke je u Washingtonu organizovala sastanak na kojem su globalno razmjenjene najbolje prakse i iskustva koja imaju veze sa poboljšanjem poslovnog okruženja. Tom prilikom su predstavljeni i primjeri općina Tešanj i Bosanska Krupa, putem video linka iz Sarajeva, piše NAP.

Prezentirana su iskustva i rezultati  Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u BiH kojim su, između ostalih, bile obuhvaćene i ove dvije općine. Aktivnosti na reformama, čiji je cilj bio privlačenje investicija u lokalne zajednice, rađene su u koordinaciji sa općinama i unutar njihovih razvojnih planova za brži rast i prosperitet.

Pojednostavljenjem administrativnih procedura, smanjenjem troškova poslovanja za privatni sektor i poboljšanjem uslova za privlačenje investicija, općine Tešanj i Bosanska Krupa svrstale su se među lokacije sa najpovoljnijim poslovnim okruženjem u Bosni i Hercegovini.

– Odluka da investiramo u razvoj poslovne zone „PILANA“ je bila od strateškog značaja za privlačenje investitora jer nam je omogućila da imamo konkretnu i kvalitetnu lokaciju koju možemo ponuditi investitorima. Međutim da bi smo privukli investitore, morali smo pored toga da stvorimo konkurentan i privlačan poslovni ambijent. U tom smislu, posebno su vrijedni projekti koje je općina Bosanska Krupa provela u suradnji sa grupacijom Svjetske Banke, u okviru kojih smo kroz pojednostavljivanje procedura, izlazak investitorima u susret i promjenom mentaliteta državnih službenika da su oni tu na usluzi građanima,  značajno poboljšali usluge za privatni sektor, te uspostavili sistem postinvesticijske brige o investitorima – istakao je Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa.

Veliki priliv domaćih i stranih investitora u poslijednjih pet godina bilježi i općina Tešanj. Stoga ne čudi činjenica da je britanski Economist ovu općinu prepoznao kao „dom iznenađujućih industrijskih klastera usprkos stagnirajućoj ekonomiji, visokoj nezaposlenosti i disfunkcionalnoj vlasti u Bosni i Hercegovini“.

– Projekat koji smo realizovali sa Svjetskom bankom je integriran u sistem upravljanja kvalitetom. On je ustvari doprinijeo efikasnosti rada administracije i njenoj transparentnosti i generalnom smanjenju direktnih i indirektnih troškova koje imaju investitori i koje ima općinska administracija. Mi smo u prošloj godini imali primjere da smo u roku od dva dana izdavali urbanističku i građevinsku dozvolu za firmu koja je obezbijedila 50 novih radnih mjesta. Da bi taj poslovni subjekt radio, maksimalno smo skratili rokove za izdavanje dokumentacije. Naša satisfakcija je da radnici čim prije dobiju posao – pojašnjava Suad Huskić, načelnik općine Tešanj.

U posljednje četiri godine izvoz iz Tešnja je porastao za gotovo 90 posto, i iznosi oko 350 miliona KM, a  proizvodi se izvoze u više od 60 zemalja svijeta. Istovremeno, bilježe se i značajne reinvesticije postojećih domaćih i stranih kompanija. Ukupni prihod privatnog sektora u 2014.godini je iznosio 1,384 milijarde KM, a registrovano je ukupno 89 miliona KM investicija domaćih i stranih investitora.

Grupacija Svjetske banke nastavlja aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH u okviru projekta LIFE, u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH, piše NAP.