Rebalansirani budžet HNK 249 miliona KM

0

Na današnjem nastavku 122. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta za 2020. godinu (Rebalans)  u iznosu  249.358.355 KM i uputila ga u hitnu skupštinski postupak.

Tokom rasprave istaknuto je kako je zbog krize izazvane koronavirusom na godišnjem nivou realno očekivati smanjenje budžetskih prihoda u HNK za više od 20 posto.

Stoga je naglašeno da je ovo prvi Rebalans u ovoj godini jer je za očekivati, a s obzirom na dostupne finansijske pokazatelje, na nivou kantona i na nivou entiteta i države, da će tokom budžetske godine biti potrebno ponovno pristupiti Izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu.