RBI: Konsolidovana dobit u prvom kvartalu 114 miliona eura

0

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je u prvom kvartalu 2016. godine ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 229 miliona eura, što predstavlja rast od 22 procenta na godišnjoj osnovi. Dobit nakon oporezivanja veća je za 38 procenata i iznosi 138 miliona eura na godišnjoj osnovi, dok je konsolidovana dobit veća za 37 procenata i iznosi 114 miliona eura, saopćeno je iz Raiffeisen Bank.

“Sveukupno gledajući, pomenuti rezultat je zadovoljavajući s obzirom da je i prvi kvartal bio obilježen kontinuirano niskim kamatnim stopama. Trenutno se ne predviđa preokret u politici kamatnih stopa. Smanjenje naše troškovne baze time je još više dobilo na značaju. Nažalost, regulatorni troškovi rastu iz godine u godinu. Većina ovih troškova za finansijsku 2016. godinu proknjižena je u prvom kvartalu. Pozitivni rezultati u Mađarskoj i Ukrajini su posebno ohrabrujući. Očekujem da će obje ove zemlje doživjeti preokret, te ostvariti pozitivne rezultate na kraju 2016. godine“ ,izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor RBI-a.

Imajući u vidu da je na dan 31. mart 2016. godine broj dionica iznosio 292,98 miliona (prethodne godine: 292,98 miliona), zarada po dionici iznosila je 0,39 eura, što predstavlja povećanje za 36,8 procenata (1. kvartal 2015.: 0,29 eura).

Prihod iz redovnog poslovanja manji je za 1 procenat na godišnjoj osnovi ili za 14 miliona eura, te iznosi 1.104 miliona eura.

U prvom kvartalu ove godine zabilježen je pad neto prihoda od kamata za 13 procenata ili 102 miliona eura, te isti iznosi 718 miliona eura. Za pomenuto su prije svega zaslužne i dalje niske kamatne stope u mnogim zemljama u kojim Grupacija posluje te postojeći višak likvidnosti. Smanjenje u obimu na nivou centrale Grupacije i u Aziji je također doprinijelo smanjenju neto prihoda od kamata, navode iz RBI.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za ukupno 59 procenata, odnosno 155 miliona eura, tako da iznose 106 miliona eura. To je rezultat smanjenja pojedinačnih rezervisanja za kreditne gubitke za 102 miliona eura, odnosno na iznos od 117 miliona eura.
Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,0 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,2 procenta, saopćeno je iz RBI, navodeći da su svi pokazatelji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).