Rast izvoznih cijena proizvoda iz RS

0

Izvozne cijene proizvoda iz Republike Srpske u trećem tromjesečju ove godine veće su za 9,2 odsto u odnosu na godišnji prosjek prošle godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano prema oblastima djelatnosti, izvozne cijene proizvoda u sektoru vađenja ruda i kamena imale su najveći procentualni rast od 25,2 odsto.

Izvozne cijene u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribolova u trećem tromjesečju veće su 6,9 odsto, a u prerađivačkoj industriji za devet odsto u odnosu na godišnji prosjek iz prošle godine.

Uvozne cijene u Srpskoj u trećem tromjesečju ove godine veće su za 2,6 odsto u odnosu na godišnji prosjek prošle godine.

Uvozne cijene u uporednom periodu u oblastima vađenja ruda i kamena veće su za 17,6 odsto, a cijene u prerađivačkoj industriji za 1,5 odsto.

Uvozne cijene proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribolova u trećem tromjesečju niže su za više od šest odsto u odnosu na godišnji prosjek lani.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je Srni da, uz kretanje cijena na svjetskim berzama i fiksirani kurs KM za evro, koji pogoduje uvoznicima, na cijene djeluju i drugi faktori, među kojima je već duže djelovanje adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/, što je stvorilo situaciju da su jeftiniji uvozni poljoprivredni proizvodi.

“Poljoprivredni proizvodi koji stižu iz EU na naše tržište, koje nije zaštićeno carinom zbog uslova tog sporazuma, dosta su niži od domaćih usljed subvencija, dotacija, benefita koje zemlje porijekla daju svojim proizvođačima i koje imaju stimulativno dejstvo za izvoz. To se odrazilo i na cijene u pojedinim oblastima prerađivačke industrije kao što je prehrambena industrija”, istakao je Markićević.

On je dodao da na cijenu djeluju i uslovi proizvodnje, gdje su domaće firme tehnološki zaostalije, što stvara veće fiksne troškove, odnosno troškove kapaciteta, što u startu ima uticaj na cijenu proizvoda.

Srna