Rapidan rast ulaganja banaka u vrijednosne papire Vlade Federacije

0

Ulaganja banaka u Federaciji BiH u vrijednosne papire bilježe rast u 2015. godini od 31,1% ili 249 miliona KM, što se najvećim dijelom odnosi na vrijednosne papire Vlade Federacije BiH, podaci su iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH, izvještava Indikator.ba.

U 2014. godini rast ulaganja u vrijednosne papire je iznosio 42,4% ili 239 miliona KM.

U posljednje dvije godine portfolio vrijednosnih papira je skoro udvostručen, odnosno povećan je sa 563 miliona KM s kraja 2013. godine na 1,05 milijardi KM na kraju 2015. godine, što je učešće u aktivi banaka od 6,1%.
Rast ulaganja u vrijednosne papire u 2015. godini posljedica je, prije svega, rasta izloženosti prema Vladi FBiH po osnovu kupovine trezorskih zapisa i obveznica, koja je u 2015. godini povećana sa 355 miliona KM na 518 miliona KM.

Stanje trezorskih zapisa Vlade FBiH sa 31. 12. 2015. godine iznosi 100 miliona KM, odnosno njihova knjigovodstvena vrijednost je 99,6 miliona KM.

Pored trezorskih zapisa, u portfeljima vrijednosnih papira banaka nalaze se i tržišne obveznice Vlade FBiH. Stanje nominalne vrijednosti obveznica sa 31. 12. 2015. godine iznosi 418 miliona KM (na kraju 2014. godine 255 miliona KM).

Veći dio trezorskih zapisa i tržišnih obveznica, knjigovodstvene vrijednosti 484 miliona KM klasificiran je u portfelj raspoloživ za prodaju, a ostatak u iznosu od 34 miliona KM u portfelj koji se drži do dospijeća.

Ako se ukupan portfelj vrijednosnih papira (1,05 milijardi KM) analizira prema izloženosti po zemljama, najveće učešće od 63,6% je BiH (na kraju 2014. godine 56,6%), kao rezultat rasta od 47% ili 215 miliona KM, odnosno na nivo od 668 miliona KM na kraju 2015. godine, zatim slijede Austrija s učešćem od 11,6%, Rumunija 9,6%, Belgija 3,3% itd.