Radomir Božić razriješen dužnosti viceguvernera CBBiH

0
Upravni odbor Centralne banke BiH danas je, na inicijativu dva člana, razriješio Radomira Božića dužnosti viceguvernera banke.
Upravni odbor Centralne banke BiH održao je danas u Sarajevu sjednicu na kojoj su razmatrani materijali i zaključci Revizorskog komiteta Centralne banke za 2015. godinu i informacije sa Investicionog komiteta Centralne banke BiH.
Ocijenjeno je da je preduzeto niz koraka na unapređenju poslovanja i da je pristupljeno izradi dokumenata i akata, među kojima i Pravilnika banke kako bi ih uskladila sa Strateškim planom i ciljevima i sa važećim zakonskim normama.
Upravni odbor Centralne banke BiH razmatrao je i informaciju o ispunjenosti obavezne rezerve o čemu će guverner Centralne banke Senad Softić razgovarati sa članovima Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH, saopšteno je iz Centralne banke.