PUFBiH: Naplaćeno 4,45 milijardi KM, trećina uplata iz Sarajeva

0

Na pres-konferenciji održanoj u sjedištu Porezne uprave FBiH (PUFBiH) u Sarajevu, javnosti su se obratili direktor ove institucije Šerif Isović, kao i njegov zamjenik Slobodan Vukoja i pomoćnica direktora Jasmina Hurić-Bjelan.

Prezentovani su rezultati rada iz 2016. godine kao i problemi sa kojima se u svom radu suočava PUFBiH, i koji prema navodima čelnih ljudi ove institucije, sprečavaju efikasniji rad. Isović je u svom izlaganju istaknuo da je tokom 2016. PUFBiH naplatio rekordnih 4,45 milijardi KM. U odnosu na 2015, to predstavlja povećanje od 8,51 posto odnosno 349 miliona KM.

– Za ove rezultate su zaslužni porezni obveznici, Vlada FBiH i Parlament FBiH koji su donijeli nekoliko propisa koji su doveli do rasta finansijske discipline, a najveća zasluga svakako pripada zaposlenicima PUFBiH. Zahvalni smo i građanima koji su nam dostavljali informacije koje se tiču poreznih nepravilnosti, a samo tokom 2016. primili smo oko 1.600 takvih prijava – kazao je Isović.

Ko je najviše uplaćivao

Od ukupno naplaćenih javnih prihoda, 1,43 milijarde KM se odnosi na direktne poreze. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dobit i to u iznosu od 58 miliona KM. Što se tiče naplate doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, tokom prošle godine zabilježen je rast od 5,25 posto tako da je ukupno naplaćeno 2,99 milijardi KM.

Najveći priliv prihoda ostvaren je iz Sarajevskog Kantona i to u iznosu od 1,65 milijardi KM. Firme iz Tuzlanskog kantona su u budžet FBiH uplatile 719 miliona KM, a iz Hercegovačko-neretvanskog kantona je uplaćeno 575 miliona KM. Sarajevski kanton je uplatio oko 36 posto svih poreza.

Tokom prošle godine izvršeno je 7.817 inspekcijskih kontrola tokom kojih je utvrđeno 400 miliona KM dodatnih poreznih obaveza. Podnesen je 5.781 prekršajni nalog, kao i 33 krivične prijave, kazao je Isović. Procjena utaje poreza po krivičnim prijavama iznosi skoro 20 miliona KM.

Uposlenici PUFBiH su vršili i “brze kontrole“ tokom kojih je otkriveno 2.625 neprijavljenih radnika, 676 neinstaliranih fiskalnih uređaja, a zapećaćen je 1.731 objekat. Najveći broj inspekcijskih nadzora je izvršen u Sarajevu i to 1.458, u Mostaru 547 nadzora, Tuzli 406, Zenici 376, Ilidži 370 i 197 inspekcijskih nadzora u Bihaću. Najmanje inspekcijskih kontrola je izvršeno na Palama, Teočaku, Foči i Doboj Istoku.

Prisilna naplata

Ukupan dug u prisilnoj naplati je 2,44 milijarde KM. Pokušavajući naplatiti ovaj dug, PUFBiH je donijela 44 hiljade rješenja na osnovu kojih je naplaćeno 123 miliona KM.

– Da bi se riješili ovog problema, predlagali smo određene mjere kako ne bi došlo do povećanja duga. Naš je prijedlog bio da dužnici bez odlaganja plate do 10 posto glavnog duga, nakon čega bi ostatak duga platili u periodu od 5 godina bez daljnjeg rasta iznosa kamate. Predlagali smo i da se otpišu dugovi za direktne poreze starije od 10 godina, kao i da banke ne mogu dozvoliti realizaciju naloga o isplati plaća bez plaćanja doprinosa. Također, tražili smo i da se zakonom propiše da PUFBiH sa bankama ima online vezu, te da se donese propis o poreznom knjigovodstvu – pojasnio je Isović.

Tokom 2016. Porezna uprava FBiH je obradila 2,4 miliona poreznih prijava te su donijeli 67 miliona rješenja o razrezu. Iznos duga koji je dostavljen u prinudnu naplatu iznosi 348 miliona KM.

Što se tiče kadrovskih rješenja, pojasnio je Isović, PUFBiH ima sistematizovano 1.744 radnih mjesta ali je zaposleno 1.212 radnika. Prema usvojenom budžetu za 2017, PUFBiH je odobreno 1.332 zaposlenika. U 2016. mjesečni prosjek odsustvovanja sa posla po osnovu bolovanja je 120 zaposlenika. Isović je poručio da sve države koje nemaju uređen porezni sistem su na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

– Zbog toga se zalažemo za pravednu, racionalnu i efikasnu Poreznu upravu. Nastojimo inicirati izgradnju pravednog, jasnog i stabilnog poreznog sistema koji će odgovoriti potrebama razvoja zemlje – stav je Isovića.

Kazao je i da građani koji prijave nepravilnosti Poreznoj upravi ne vrše “cinkarenje“, već su na putu pravde i istine, te pomoći svojoj državi.

– Pozivamo porezne obveznike da poštuju zakone kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima. Učinite korak za domovinu, pravednije društvo i bolji život svih građana – kazao je Isović.

On je odbacio navode da PUFBiH jače kontrolira određena područja, a da favorizira pojedina mjesta.

– Mi tokom prošle godine nismo kontrolirali određena područja u vrijeme blagdana. Ali mislim da je to bila greška, jer je baš tokom tog perioda u određenim gradovima ostvaren veliki priliv prihoda. Mi svoje kontrole ipak ne baziramo na geografiji, već na saznanjima koja dobijamo – poručio je Isović.