Prosječna plata u Sloveniji 1.107,96 eura

0

Prosječna neto plata u junu 2019. godine u Sloveniji je iznosila 1.107,96 eura i realno je bila za 0,8% manja od prosječne neto plate u maju.

Slovenija ima najvišu prosječnu platu u odnosu na sve ostale zemlje bivše Jugoslavije. Iza nje je Hrvatska a potom Crna Gora.

Prosječna neto plata u junu u javnom sektoru je iznosila 1.306,80 eura (u sektoru države 1.315,64 eura) i bila je za 289,88 eura ili za 22,19% viša od plate u privatnom sektoru koja je u junu iznosila 1.016,92 eura.

Tokom prvih šest mjeseci 2019. godine, prosječna neto plata je u odnosu na isti period prošle godine porasla za 3,6%.

Plata u javnom sektoru je porasla za 4,5% a u privatnom sektoru za 3,3%.

(Investitor.me)