Prosječna neto plata u RS u maju 1.403 KM

0

Realan rast plate na godišnjem nivou 7,1%

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2024. godine iznosila je 1 403 KM i u odnosu na april 2024. godine, nominalno je veća za 0,2% a realno je veća za 0,4%, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno veća za 9,6%, a realno za 7,1%. Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 2 146 KM.

Posmatrano po područjima, u maju 2024. godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u području Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1 833 KM, a najniža prosječna neto plata u maju 2024. godine isplaćena je u području Građevinarstvo, 1 105 KM.

U maju 2024. godine, u odnosu na maj 2023, u 18 od 19 područja zabilježen je nominalni rast neto plate, od čega najviše u područjima Stručne, naučne  i tehničke djelatnosti 20,6%, Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine 19,6% i Umjetnost, zabava i rekreacija 19,4%. Smanjenje je zabilježeno u području Vađenje ruda i kamena 1,8%.