Produžen mandat direktoru Udruženja poslodavaca FBiH

0

Na XIII sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 13. marta 2018. godine u Sarajevu produžen je mandat direktoru Udruženja Mladenu Pandureviću u trajanju od četiri godine.

Prije imenovanja Pandurević je ukratko informisao članove Upravnog odbora o rezultatima rada Udruženja u proteklom mandatnom periodu, te o programu rada za naredni period.

Kako je kazao, 20 puta je uvećan broj članova, a pet puta je uvećan i prihod Udruženja. Naglasio je da je promijenjena javna percepcija poslodavaca, te da je definitivno Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH pozicionirano kao nezamjenjiva institucija drušva.

Istakao je da se od ukupnog broja prijedloga Udruženja poslodavaca, 25 posto usvaja od strane izvršne i zakonodavne vlasti.

Za naredni period, Pandurević ističe da će Udruženje, između ostalog, raditi na ostvarivanju sljedećih ciljeva: jačanje socijalnog dijaloga, intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta, jačanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga, smanjenje opterećenja poslodavaca, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura i ostvarivanje ravnopravnog tretmana privatnog/realnog sektora u odnosu na javni.