Prodaje se Robna kuća u Velikoj Kladuši

0

Razvojna banka Federacije BiH objavila je novi oglas za prodaju Robne kuće u Velikoj Kladuši, koja je jedan od simbola ovog grada.  

Zgrada je u vlasništvu Razvojne banke Federacije BiH 1/1. Najniža cijena ovog puta je 3.176.425 KM, navedeno je u oglasu.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene: 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 20. januara u zatvorenoj koverti putem pošte ili na protokol na adresu Razvojne banke.

Otvaranje ponuda održat će se 22. januara.