Privrednici traže ukidanje akciza na sirovine za proizvodnju sredstava za dezinfekciju

0

Krizni štab privrednika FBiH, uputio je nadležnima prijedlog za ukidanje akciza na sirovine za proizvodnju sredstava za održavanje higijne i dezinfekcionih sredstava. Podsjeća se na činjenicu da u većini zemalja EU usljed trenutne situcije izazvane pandemijom koronavirusa dolazi do zabrane prodaje kako biocida tako i drugih sirovina za proizvodnju sredstava za čišćenje.

Države u EU, svjesne su da moraju staviti vlastite pogone u servis svojih građana, zbog  neizvjesnosti i nemogućnosti da se predvidi dalji tok događaja. Sredstva za čišćenje neophodna su kako radi prevencije tako i radi održavanja povoljne epidemiološke situacije.

Kada su u pitanju proizvođači ovih sredstava u BiH, isti su u potpunosti ovisni o ino tržištu.

Obzirom da je trenutno na EU tržištu jedino moguća kupovina alkohola, upućen je hitan zahtjev za ukidanje akciza po određenim tarifama za proizvođače sredstava za čišćenje i dezinfekciju,  koji u svojoj proizvodnji koriste ili mogu koristiti alcohol, (etanol i denaturisani).

Podrška o gore navedenom upućena je i putem stranih ambasada u BiH kao i putem bosanskohercegovačke diplomatsko-konzularne mreže da se u što kraćem roku angažuje na obezbjeđenju alkohola kod dobavljača ovog proizvoda (etanol ili denaturisanog alkohola), a sve radi uvoza i primarne proizvodnje sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Napominje se da je dana 19.03. 2020. Crna Gora ukinula akcize na alkohol u svrhu proizvodnje sredstava za dezinfekciju i sredstava za održavanje higijene, a Hrvatska obezbjeđuje proizvođačima ovih sredstava sirovine neophodne za proizvodnju.

Ukoliko se ne obezbijede dovoljne količine alkohola, te se iste ne isporuče na vrijeme postoji realna mogućnost da naši građani ostanu bez osnovnih sredstava u borbi sa pandemijom, dakle sredstava za održavanje higijene i dezinfekcionih sredstava.

Svi biocidi koji se koriste u proizvodnji ovih sredstava zabranjeni su za prodaju van granica matične zemlje.

Alkohol je sredstvo do kojeg se još uvijek može doći, tako da Krizni štab privrednika FBiH  moli da se u što kraćem roku organizuje po ovom pitanju i pokuša prevenirati kao i dijelom umanjiti šteta nastala usljed pandemije koronavirusa.