Privrednici iz regiona u junu u Tešnju

0

I ove godine će tradicionalno biti održan Sajam privrede u Tešnju, kojeg organizuje Udruženje privrednika ”Biznis centar” Jelah Tešanj. Sajam će biti održan od 13. do 16. juna u Kraševu. 

Senad Brka, predsjednik Udruženja privrednika ”Biznis centar” Jelah Tešanj rekao je da je ova odluka donesena na jučer održanoj XV izvještajnoj sjednici Skupštine Udruženja. 

U narednim godinama, kako je pojasnio Brka, termin održavanja Sajma će se pomjerati za deset dana prema maju i taj datum će se kroz godine fiksirati na održavanje Sajma sredinom maja. 

”Ono što je interesantno kada govorimo o Sajmu, je da ove godine je partner Vlada Republike Sjeverne Makedonije i gospodin Zaev. Najvjerojatnije visoki pokrovitelj biti će opet Vijeće ministara, a partneri su Općina Tešanj i Privredna gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine,” kazao je između ostalog Brka. 

Marko Šantić, predsjednik PK FBiH ističe da Udruženje privrednika ”Biznis centar” Jelah Tešanj neprestano diže ljestvicu u svom radu i da se Privredna komora sa svojim resursima trudi to pratiti.

”Očekujemo da ova brendirana udruga zajedno sa nama, u partnerskom odnosu sa nama krene u jedan bolji, u jedan perspektivniji dio vremena, nadamo se prema evropskim integracijama prema EU i prema tom tržištu,” pojašnjava Šantić. 

Pored navedenog, tokom sjednice Kasim Kotorić je imenovan za predsjedavajućeg Skupštine, usvojen je zapisnik sa prethodne XIV Skupštine Udruženja i podnesen je izvještaj o radu za 2018.godinu sa planom rada Udruženja u 2019. godini.

Između ostalog na mjesto člana Upravnog odbora umjesto Nerme Saračević imenovana je Saća Prnjavorac, dok je za člana Suda časti imenovan Safet Mešić umjesto dosadašnjeg člana Senada Roše, ujedno je usvojena i Odluka o donaciji Općoj bolnici Tešanj i JZU Domu zdravlja ,,lzudin Mulabećirović-lzo“ Tešanj,

Rifa Vilašević/zosradio.ba