Pripreme za izgradnju mosta „Počitelj”

0

Vlada FBiH je Javnom preduzeću Autoceste FBiH dala saglasnost za korištenje 32 nekretnine, označene kao javno dobro, na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc uz samo rijeku Neretvu. To znači da je uklonjena još jedna prepreka prije početka izgradnje mosta „Počitelj”.

Vlada je Autocestama ove nekretnine dala bez naknade, s tim da zemljišne čestica i dalje ostaju kao javno dobro.

Most Počitelj koji se nalazi na ovoj dionici bit će dug 975 i visok 85 metara, i jedan je od najzahtjevnijih mostova na ovoj dionici, piše agencija Patria.