Pri kraju projekt od 17 miliona KM na Bjelašnici

0

U toku je izgradnja Poslovno-sportskog centra Trnovo smještenog na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko 1300 m, u blizini Babinog dola.

Ovaj urbanistički projekat sadrži izgradnju višenamjenskih objekata sa infrastrukturnim sadržajima.

Višenamjenski objekti podjeljeni su na izgradnju objekata koje direktno finansira Općina Trnovo, te objekata koji su apartmanske namjene. Objekti u direktnom finansiranju Općine su dvorana, relax centar i administrativni objekat Općine Trnovo.

– S obzirom da je Općina Trnovo posljednjih dvadesetak godina radila na izgradnji infrastrukture, kao osnovnog preduslova za razvoj turističkog potencijala naše općine, sada kada smo stekli takve uslove i prateći ono što je potrebno našoj općini i šire, ali prvenstveno našim stanovnicima to je zamah u razvoju turizma, kako ruralnog turizma tako i ovog sportskog, da tako kažem, pa smatram da je izgradnja Poslovno sportskog centra prava odluka i da je od velikog značaja za Kanton Sarajevo ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu – rekao je načelnik Ibro Berilo.

Zahvalii se Vladi Kantona Sarajevo, premijeru i ministru Magodi, kao i svima onima koji su učestvovali i doprinijeli izgradnji ovog centra čija je realizacija, kako je rekao, u finalnoj fazi.

Procjenjena vrijednost projekta je 16,9 miliona KM, čiju izgradnju finansira Općina Trnovo.

Prema projektu, nukleus poslovno-sportskog centra čini sportska dvorana, relaks centar i poslovni, odnosno administrativni centar. Sportska dvorana se nalazi u južnom dijelu, u kontaktnoj zoni s Babinim Dolom, uz poslovne objekte, namijenjena je za treninge i takmičenja u dvoranskim sportovima (fudbal, rukomet, košarka, odbojka i slično) kao i za razne druge priredbe, koncerte, kongrese i slično. Dvorana prema projektu ima 500 mjesta za gledaoce i prateće sadržaje.

U sklopu planiranog relaks centra biće izgrađena kuglana sa četiri staze i prostorom „grabe“ i njenim pratećim sadržajima, šank i prostor za publiku, garderobe za igrače sa tuševima, sanitarni čvorovi i ostava.

U prizemlju relaks centra je smješten bazen dimenzija 12,5 x 5,00 metara, dubine 1,5 metar, sa pratećim sadržajima garderobom, sanitarnim čvorovima, tuševima, kabinama za presvlačenje, kao i wellnes sadržaji dvije saune, parnim kupatilom i pratećim tuševima i generatorom pare. U prizemlju su smještene i garderobe i tuševi kao i sanitarni čvor za igrače koji koriste vanjske terene u blizini objekta.

Tu je i Poslovni centar, koji u funkcionalnom smislu predstavlja zaseban objekt, ali opet povezan sa ostatkom centra. Namijenjen je za smještaj administrativnih službi općine Trnovo. U podrumu objekta nalazi se garažni prostor, na prvom spratu planirana je kongresna sala kapaciteta 60 sjedećih mjesta, te kancelarije, sale za sastanke, šalter sala i prateće prostorije i prostori.

Izvođenje i status radova na izgradnji Poslovno-sportskog centra

Sportska dvorana

U sklopu izgradnje objekta sportske dvorane završeni su svi projektom predviđeni radovi

Relax centar

U toku je čišćenje objekta, te je preostalo da se izvrši postavljanje folije u bazenu. U podrumskom dijelu, tačnije kuglani trenutno se izvode molersko –farbarski radovi na dijelu ispred kuglane.

Administrativni objekat

Radovi se izvode na fasadi prizemnog dijela objekta.

Sportski tereni

Na nogometnom terenu sa prirodnom travom vrši se postavljanje nasipa na višenamjenskom terenu vrše se iskopi za izradu temelja ograde oko terena. U toku radovi na pripremi podloge i nivelisanja radi stvaranja preduslova za završni sloj prije polaganja prirodne trave.

Na terenu sa vještačkom  travom završeni su radovi na postavljanju drenaže, okončana je priprema podloge, te naručena vještačka trava.

Na terenima za mali fudbal i rukomet, odbojku i košarku završeno je postavljanje tartana.

Izvršeno iscrtavanje terena za dva košarkaška igrališta, odbojku ,rukomet i mali fudbal te izvršena nabavka mobilijara (koševi, golovi, mrežice).

Vanjsko i hortikulturno uređenje

Kada je u pitanju vanjsko uređenje izvršeno je popločavanje ispred sportske dvorane, relaks-objekta, te prostora između objekata i dijela iza sportske dvorane.

Izvršena je nabavka betonskih ploča, kanalica i revizionih okana, te su iste postavljene.

U  toku je i izgradnja požarnih stepenica uz administrativni objekat.

Sa nadzornim organom i izvođačem dogovoreno je da se maksimalno poštuje dinamika kako bi se radovi okončali u ugovorenom roku.

Inače, izgradnjom ovog Centra proširit će se ljetna turistička ponuda, koja je, kako i svi relevantni pokazatelji o turizmu na Bjelašnici govore u znatnom porastu već posljednjih nekoliko godina.

Planine Bjelašnica i Igman bi trebale da budu atraktivne posjetiteljima tokom cijele godine, a Općina Trnovo u skladu sa svojim potencijalima zaslužuje ovu investicionu šansu. Realizacijom kompletnog projekta će se nesumnjivo dodatno osigurati da cijeli Kanton Sarajevo postane moderna turistička destinacija