Predstavnici KS i Općine Vogošća posjetili Unioninvestplastiku, direktor najavio i širenje proizvodnje

0

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općine Vogošća, posjetili su kompaniju Unioninvestplastika d.d, saopćeno je iz Ministarstva.

Sa direktorom Jasminom Muminovićem, razgovarali su na temu unapređenja poslovnog okruženja i regulatorne reforme, te jačanja konkurentnosti u Kantonu Sarajevo.

Muminović je goste upoznao sa radom i planovima kompanije Unioninvestplastika d.d. za naredni period u pogledu proširenja proizvodnih kapaciteta, te istakao da postoji mogućnost za dodatno unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške privrednim subjektima u rješavanju problema sa kojima se susreću.

Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo u njihovom rastu i razvoju i u suradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze s lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.