Predstavljena kulturna ruta Mostar – Podgorica

0

U okviru projekta ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica’ u srijedu je održan sastanak predstavnika Turističke zajednice Hercegovačko – neretvanskog kantona i aktera turističkog sektora s područja Mostara.

Na sastanku je predstavljena kulturna ruta Mostar – Podgorica definirana u okviru projekta, a ova prilika je iskorištena i za razgovor i razmjenu ideja i prijedloga za dalju saradnju.

Na sastanku su utvrđeni zajednički elementi ova dva grada na temelju kojih su kreirane tri zajedničke regionalne rute kulturnog turizma: Sunčana strana svjetskog nasljeđa – stari gradovi, rijeke i mostovi, Spomenička regionalna ruta i Religijsko-kulturna regionalna ruta.

Kako su naveli iz Turističe zajednice HNK, u nastavku projektnih aktivnosti radit će se na promociji definiranja kulturne rute kroz izradu promotivne brošure, promotivni video, prezentaciju rute na web stranicama turističkih organizacija Mostara i Podgorice, kao i informiranje medija.

Inače, projekat “Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica” ima za cilj diverzifikaciju ponude kulturnog turizma u Mostaru i Podgorici i stvaranje nove kulturne rute kako bi se produžio boravak posjetilaca na ove dvije lokacije, povećali prihodi i stvorila motivacija za ponovnu posjetu.