Predsjedništvo zatražilo analizu imovine BiH u Hrvatskoj

0

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici zadužilo Sektor za sukcesiju pri Ministarstvu finansija Bosne i Hercegovine da dostavi cjelovitu informaciju o do sada poduzetim aktivnostima na zaštiti imovine BiH u susjednoj Republici Hrvatskoj, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Od Sektor za sukcesiju se traži: Spisak sve imovine pravnih i fizičkih lica u privatnoj i društvenoj svojini koju BiH potražuje od Republike Hrvatske, procjena vrijednosti potraživanje imovine, pokrenute pravne radnje u zemlji i u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja prava vlasništva nad pomenutom imovinom, problemi koji se eventualno javljaju prilikom ostvarivanja prava vlasništva i pravni elementi koji to eventualno ometaju, planirane buduće aktivnosti Sektora za sukcesiju u vezi omogućavanja pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare svoje pravo vlasništva nad njihovom imovinom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, kao i prijedlog mjera koje se u narednom periodu mogu poduzimati u pitanjima zaštite imovine u susjednoj Hrvatskoj.  

Predsjedništvo BiH je zadužilo Agenta Bosne i Hercegovine pri Stalnoj mješovitoj komisiji, formiranoj u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, da dostavi informaciju o dosadašnjem stepenu realizacije Sporazuma o pitanjima o pitanjima sukcesije (Aneks G), kao i o svim dosadašnjim aktivnostima iz njegove nadležnosti u cilju ostvarivanja prava vlasništva pravnih i fizičkih lica iz Bosne i Hecegovine, privatne i društvene svojine, koji potražuju svoju imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, koji su problemi koji se javljanju u zemlji i u susjednoj Hrvatskoj, planirane aktivnosti u cilju zaštite prava vlasništva svih zaposlenih i fizičkih lica iz Bosne i Hecegovine, koji potražuju svoju imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da dostavi cjelovitu informaciju o svim pravnim aktima Republike Hrvatske (zakoni, uredbe i drugi akti) koji predstavljaju problem pravnim i fizičkim licima iz Bosne i Hercegovine da ostvare povrat svoje imovine, kao i adekvatne primjere (sa popratnom dokumentacijom) pravnih i fizičkih lica iz Bosne i Hercegovine (u privatnoj i društvenoj svojini) koji su probali ostvariti povrat imovine i pravo vlasništva, a koje je Republika Hrvatska svojim aktima osporila i odbila.