Poziv mesoprerađivačima da otkupe viškove

0

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac istakao je da će sa svim entitetskim partnerima raditi na zaštiti domaće proizvodnje i apelovao na mesoprerađivače koji se bave spoljnotrgovinskim prometom, da otkupe primarnu proizvodnju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/.

Košarac je nakon sastanka sa predstavnicima Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i Seljačkog saveza FBiH istakao da je poljoprivreda primarna ustavna nadležnost entiteta i da ta vrsta odnosa treba da bude definisana kroz politike koje utvrđuju nadležna entitetska ministarstva.

On je ocijenio da spoljnotrgovinski promet funkcioniše u skladu sa međunarodnim potpisanim ugovorima i pozitivnim zakonskim propisima, te da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa hoće da se to nastavi, pa i u povećanom obimu, primjenom ugovora SSP, Cefta i Efta.

“Sa druge strane, razumijem neophodnost adekvatnih politika u smislu otkupljivanja domaće proizvodnje. Mi smo potpuno privrženi da zajedno sa svim entiteskim partnerima radimo na zaštiti domaće proizvodnje ne ugrožavajući međunarodne potpisane ugovore”, istakao je Košarac.

Košarac je naglasio da su poslovi koji su nastavljeni sa Turskom smanjeni, te da su unutrašnji viškovi u BiH značajni.

On smatra da se treba vidjeti na koji način da se otkupi, prije svega domaća proizvodnja, te najavljuje da će u narednim danima apelovati na mesoprerađivače da otkupe primarnu proizvodnju u Republici Srpskoj i FBiH.

Prema njegovim riječima, tu mora da postoji solidarnost jer je to veoma bitno, ne samo sa aspekta solidarnosti, nego i da to, sa aspekta vrednovanja rada i procesa proizvodnje, bude na realnim tržišnim cijenama.

Košarac je uvjeren da imaju kapacitete da pokrenu postupak zaštite kroz uvođenje zaštitnih mjera u skladu sa potpisanim ugovorom SSP-e i pravilima Svjetske trgovinske organizacije iako BiH još nije njena članica.

“Na temelju dobijenih validnih podataka od nadležnih institucija i pokretača postupka uvođenja zaštitnih mjera, Ministarstvo spoljne trgovine ima zakonsku obavezu da taj postupak utvrđuje, pokreće, najavljuje kod nadležnih evropskih institucija i da se u tom kontekstu krećemo ka uvođenju zaštitnih mjera za koje smatram da će biti neophodne ako smo, a jesmo, privrženi zaštiti domaće proizvodnje sa jedne strane, a sa druge cijenim da će biti razumjevanja onih prema kojima će uslijediti takve mjere, a to su neka druga tržišta, kao našu veoma izraženu potrebu da zaštitimo domaću proizvodnju”, rekao je Košarac.

On vjeruje da postoje kapaciteti u mesoprerađivačkoj industriji u FBiH i Republici Srpskoj da se otkupe ovi viškovi i da će mesoprerađivači, koji se bave spoljnotrgovinskim prometom, da otkupe te viškove i na taj način smire naslijeđenu netrpeljivost između primarnih prerađivača i prerađivača mesa.

Košarac vjeruje da neće morati donijeti zaštitne mjere, koje najavljuje, nego da će se mesoprerađivači u Republici Srpskoj i FBiH uključiti da se ovi viškovi otkupe.

“Kroz primjenu određenih propisa ćemo adekvatno tretirati one koji budu otkupljivali domaću proizvodnju. U tom smislu ćemo imati vrlo jasan zadatak prema sektoru poljoprivrede, carine i sektoru za spoljnotrgovinski promet i strana ulaganja da nađemo nove kriterijume kako bi one, koji otkupljuju domaću proizvodnju, stimulisali kroz odobravanje određenih kvota da i oni mogu da budu, od nadležnih instutucija, na adekvatan način tretirani”, rekao je Košarac.

Srna