Povlačenje druge tranše proširenog aranžmana sa MMF-om

0

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o povlačenju druge tranše Proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), u ukupnom iznosu 155.571.502,17 KM te ovlastilo Ministarstvo finansija i trezora BiH da izda promisornu notu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će izvršiti alokaciju sredstava druge tranše Proširenog aranžmana sa MMF-om u omjeru 2/3 za budžet Federacije BiH i 1/3 za budžet Republike Srpske, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.